Inbedrijfsteller E&I (regio Rotterdam)

Inbedrijfsteller E&I (regio Rotterdam)

Werkzaamheden/functie-inhoud:

 • De functionaris rapporteert aan en valt hiërarchisch onder de afdelingsverantwoordelijke of de montageverantwoordelijke en werkt onder functionele leiding van een leidinggevend functionaris.
 • Kan in voorkomende gevallen deel uit maken van de Engineering.
 • Functionaris is verantwoordelijk voor het assisteren bij de controle/keuring op technische compleetheid en opdrachtconformiteit, alsmede het assisteren bij het technisch operationeel maken en doen functioneren van producten, installaties en/of systemen of (al dan geïntegreerde) delen daarvan.
 • Het in ontvangst nemen van de opdracht, toelichting en instructies en deze, indien nodig, completeren.
 • Het werk voorbereiden inclusief, indien niet beschikbaar gesteld, het bepalen van het plan van aanpak.
 • Het, indien nodig, raadplegen van testprotocol(len) en een inbedrijfsteldraaiboek en het zorgdragen voor de beschikbaarheid van het benodigde materiaal, materieel, gereedschappen en apparatuur.
 • Het assisteren bij het realiseren van de benodigde beproevingsschakelingen en opstellingen, alsmede het bespreken en treffen van beveiligingsmaatregelen.
 • Het uitvoeren van de vereiste visuele en technisch inhoudelijke keuringen en testen inclusief het invullen van de daarbij behorende acceptatierapporten en protocollen.
 • Het assisteren bij het operationeel maken van installaties, systemen of delen daarvan inclusief het kalibreren, meten, inregelen en beproeven.
 • Het assisteren bij, of zelf uitvoeren van onderzoeken en analyses van onvoldoende of niet geheel volgens de specificaties functionerende producten, installaties en/of systemen.
 • Het direct corrigeren van kleine onvolkomenheden binnen het kader van de opdracht.
 • Het rapporteren aan de direct verantwoordelijke(n) van tekortkomingen in het uitgevoerde werk en/of tekeningen (bestek) en het, binnen het kader van de opdracht, (intern of extern) laten herstellen of repareren.
 • Het informeren van de functionele leiding omtrent de technische en operationele voortgang en het, op basis van de resultaten, geven van adviezen ten aanzien van goed/afkeur, alsmede het bespreken van eventuele verbeteringsvoorstellen of oplossingen.
 • Het registreren van afwijkingen en mutaties in de betreffende documenten alsmede het verzorgen en afwikkelen van de benodigde administratie.
 • Het verrichten van tussentijdse controles/testen en het registreren, rapporteren en bespreken van de resultaten.
 • Het assisteren van opdrachtgevers bij het implementeren van leveringen door derden die raakvlakken hebben met of geïntegreerd zijn in de eigen systemen of installaties.
 • Het, op verzoek van de functionele leiding, zoeken/signaleren van storingen en het uitvoeren van het technisch onderhoud.
 • Het zorgdragen voor het onderhoud, deugdelijkheid en juist gebruik van de verstrekte test- en meetapparatuur, gereedschappen en materieel.
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden overeenkomstig de kwaliteits-, arbo- en veiligheidsnormen zoals weergegeven in het QHSE-systeem.

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een technische MBO opleiding, bij voorkeur richting Elektrotechniek, Meet- en Regeltechniek of Algemene Onderhoudstechniek en hebt ruime ervaring als inbedrijfsteller.
 • Je bent in het bezit van een technische HBO opleiding, bij voorkeur richting Elektrotechniek, Meet- en Regeltechniek of Algemene Onderhoudstechniek en hebt een aantal jaar ervaring als inbedrijfsteller.
 • Je hebt aantoonbare aanverwante cursussen.
 • Je hebt aanvullende competenties; Beamex MC5, PIT 1 en 2 of gelijkwaardig.
 • Je hebt HSE Risico Herkenning op de werkplek.
 • Je bent in bezit van een Basis VCA.

 

Enthousiast geworden? Reageer direct op deze vacature, mail direct jouw cv + motivatie

0 Comments

<- Terug naar vacatures